www.nas-troje.ipt.pl
Program szkoły rodzenia Regulamin Harmonogram prowadzenia ciąży Szczepienia dla niemowląt Dieta w ciąży Pliki do pobrania Nasi Partnerzy

Bezpłatna szkoła rodzenia
- Regulamin

Szkoła rodzenia Nas Troje w Łodzi

Regulamin

Szkoły Rodzenia „ NAS TROJE”
ul. Sterlinga 16/18
90-217 Łódź

 

 

§1

Celem Szkoły Rodzenia jest:

 1. Przygotowanie uczestniczących par do czynnego udziału w porodzie, aby zapewnić rodzicom i dziecku poczucie bezpieczeństwa.
 2. Zmobilizowanie uczestniczek do wypracowania takiej sprawności fizycznej, która umożliwia utrzymanie równowagi wewnątrzustrojowej
 3. Pogłębianie dialogu rodziców ze szczególnym uwzględnieniem nawiązywania dialogu z dzieckiem w czasie ciąży i bezpośrednio po porodzie.

§2
Szkoła Rodzenia realizuje swoje cele poprzez:

 1. Przekazywanie wiedzy o przebiegu ciąży i porodu i czasie po narodzinach;
 2. Ćwiczenia podtrzymujące sprawność fizyczną w ciąży i minimalizujące dolegliwości z nią związane
 3. Ćwiczenia ogólnoustrojowe i specjalne, mające na celu przygotowanie do porodu oraz ułatwienie jego przebiegu
 4. Naukę oddychania oraz umiejętności relaksu w poszczególnych okresach porodu.
 5. Naukę pielęgnowania noworodka w tym ćwiczenia kąpieli niemowlaka
 6. Naukę naturalnego karmienia piersią.
 7. Omawianie metod planowania rodziny.

§3

 1. Zajęcia w szkole odbywają się w formie odpłatnych kursów weekendowych oraz bezpłatnych zajęć w dni powszednie.
 2. Zajęcia bezpłatne - refundowane przez NFZ ,warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji na położną środowiskowo-rodzinna w dniu rozpoczęcia kursu.
 3. W ramach każdego kursu nie może zostać przyjętych więcej niż 10 ciężarnych – kursantek.
 4. Ilość spotkań refundowanych ustalana jest na pierwszych zajęciach i jest to uzależnione od tygodnia ciąży.
 5. Kurs weekendowy obejmuje – piątek oraz sobotę, ogółem ok. 10godzin.
 6. Grupa rusza w momencie zebrania się czterech kursantek.
 7. Zajęcia odbywają się w siedzibie Organizatora.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo Uczestników w czasie zajęć, w przypadku zatajenia przez nich ich stanu zdrowia.

§4

 1. Każda kursantka zobowiązuje się uiścić opłatę za kurs weekendowy w wysokości 210 zł w dniu rozpoczęcia zajęć w rejestracji organizatora.
 2. Opłata za kurs pobierana jest niezależnie od ilości zajęć, w których kursantka bierze udział
 3. Zajęcia weekendowe rozpoczynają się w piątek o godzinie 17 a w sobotę w godzinach porannych 8 lub 8.30.
 4. Dopuszcza się zwrot kwoty uiszczonej za zajęcia w przypadku, gdy z przyczyn obiektywnych, związanych z ciążą, Uczestniczka może zrezygnować z kursu, co potwierdza zaświadczeniem lekarskim, lub gdy położne prowadzące zajęcia stwierdzą fakt zagrożenia zdrowia Uczestniczki.
 5. Wysokość zwrotu kwoty jest proporcjonalna do ilości zajęć, w których Uczestniczka nie może wziąć udziału.
 6. Zapisy na zajęcia bezpłatne - po 21 tygodniu ciąży.
 7. Uczestnictwo w zajęciach od 25 tygodnia do 28 tygodnia ciąży - zajęcia jeden raz w tygodniu przez sześć tygodni, a następnie dwa razy w tygodniu zajęcia przez trzy tygodnie, czas trwania ok. 60 minut – 10/11 spotkań .
 8. Ciąże po 32 tygodniu zajęcia dwa razy w tygodniu przez pięć tygodni, czas trwania ok.60 minut – 10 spotkań.

 

 
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)


Informacje tel.: 42 278 70 87, 42 278 70 75